Ariel CND logo

App El Corte Ingles Moda

Porta'm a la home

Client: K-School

App de moda per arribar al pubic més jove

Design Thinking, Ux Reserch, Ux Strategy, Wireframing, Arquitectura de la informació, UI, Validació amb usuaris

Projecte final de curs del màster d'UX/UI expereniencia d'usuari, usabilitat y disseny d'interficies, juntament amb @Mercè Alfonsea, @Natalia Báscones, @Jaime Sanza

Data del projecte

abril 2020

Context

L'any 2018 El 82.20 % de la facturació Grup del Corte Inglés provenia del Retail

La incipient venda de moda a través d'internet està cada cop més estes, sobretot entre les generacions més joves. És per això que el departament de moda del Corte Inglés vol llençar una app. Traslladant l'experiència de la tenda física i fidelitzar aquest públic

El Repte

Posicionar la marca El Corte inglés entre els joves milenials/Z i transmetre adequadament les avantatges respecte a la competència d'altres e-comerce multimarca més populars o les pròpies maques.

L'investigació

Per tal de coneixer a fons els usuaris potencials de la app, vam fer 13 entrevistes a peu de carrer a la zona de Barcelona, tant noies com nois amb edats compreses entre els 15 i els 30. Durant el procés de treball i per validar els resultats qualitatius, vam realitzar dues enquestes en línia, i així vam poder estendre l'àmbit d'actuació arreu d'Espanya.

Els comportaments que vam extreure d'aquest estudi és que: 1 Alguns usuaris són impacients i no els agrada esperar. 2 Molts dubten si hi hauran encertat en l'elecció de la talla. 3 El catàleg del Corte Inglés és molt extens i això dificulta l'elecció 4 En general els usuaris són còmodes i els agrada la sensació que han estalviat temps. 5 Els usuaris gaudiran més de la compra si troben coses que els agradin dins del seu pressupost. En nostre insight principal va ser que els centenials utilitzen la moda com a mitja d'expressió social per definir-se a si mateixos com a individu dins del col·lectiu, i així reforçar els lligams d'amistat. Vinculant les marques que els agraden com a elements inspiracionals per la seva reafirmació.

User personas

Amb l'extracció tant d'aquestes dades qualitatives com quantitatives vam elaborar aquestes dues persones i els vam sotmetre a diferent journeys per avaluar a través dels pains els àmbits de millora de l'app

Propsota de valor i arquitectura

La nostra proposta de valor és bassa en una cerca molt més fàcil i intuïtiva adaptada al públic jove. A través del machine learning poder suggerir outfits i marques que s'adaptin als gustos i al pressupost de l'usuari. La principal funcionalitat és oferir-los un provador de realitat augmentada perquè es tinguin les millors marques al seu abast en qualsevol moment allà on estiguin.

Resultat

Per validar aquestes funcionalitats primer, les vam esbossar en paper, i seguidament vam elaborar un prototip en Axure per ser testat per 9 usuaris reals (7 noies i dos nois, nascuts entre els anys 2001-1995). Aquest un dels eregistraments de les intereaccions que va fer un dels nostres testers

Lliçons apreses

Els dos factors clau que he après durant aquest projecte han estat, que s'ha de testar amb usuaris reals com més aviat millor, per obtenir imputs reals. I men he adonat de la importàncies de fer un treball de documentació i de conèixer a l'usuari. Sense un bon reserch no hi ha una base solida on poder construir, empatitzar amb l'usuari són els fonaments per desenvolupar el projecte.