Ariel CND logo

E-commerce Protege tus piños

Porta'm a la home

Client: Protege tus piños

Ecommerce de protectors bucals per a esportistes d’elit

Entrevistes amb usuaris, Benchmarking, Estrategia de marca, Wireframing, Arquitectura de la informació, UI, Validació amb usuaris, Adaptació corporativa Woocomerce Analitica Web

Data del projecte

juliol 2020

Introducció

Protege tus piños es una empresa que es dedica a fer protectors bucals personalitzats per a esportistes i volia obrir una tenda online per poder distribuir millor la seva línia comercial. Des de que van néixer al 2010 es van especialitzar dins del món dels esports de contacte.

El Repte

Per un costat consolidar la notorietat de la marca davant la competencia creixent, i alhora aconseguir una comunicació que pugui ampliar el públic diana que compri el producte.

Àmbit d’abast

El meu rol com a freelance ha estat de home orquestra, vaig iniciar el reserch tant el benchmarking com les entrevistes amb usuaris, el posterior prototipat en axure amb dues versions del disseny de la web, en funció dels buyer persona. La validació d’aquest disseny amb els usuaris reals, elaboració del look and feel i posterior posada en marcha de tots els aspectes de la web a través del gestor de continguts wordpress.

Públic objectiu

Son persones apassionades per l’esport, tant individual com d’equip, passen moltes hores al gimnàs, els agrada cuidar-se i socialitzar se amb les seva família i amics. El temps lliure gaudeixen d’activitats que giren entorn a l'esport, el seu nivell socioeconòmic es mitjà. La seva edat supera els 25 anys. Busquen protecció i comoditat encara que tinguin que pagar una mica més.

Procés

Per començar el projecte després de les respectives reunions amb el client per definir el projecte, es van fer entrevistes a esportistes que ja portaven molt temps utilitzant el producte per treure insights, seguidament es van elaborar dos prototips en axure (Prototip A, Protitip B) a resolució mitja del disseny de l'ecommerce que es van testar amb 8 usuaris en remot. Una de les conclusions d’aquest testing va ser que la majoria d’usuaris es decantaven per un dels dissenys molt més elaborat i robust, descarant la proposta minimalista.

Prototip axure navegació, propsota a Prototip axure navegació, propsota b

Entregables i el resultat

Durant la primera fase del projecte es va elaborar un petit informe de mercat on es van presentar dades de posible públic a nivell d’Espanya detallant la quantitat d’esportistes que hi ha federats en les diferents modalitats que solen utilitzar protectors bucals. També es va elaborar un benchmarking per veure la competència al sector, incloent l'àmbit internacional. A la segona fase es van presentar els buyer persona i els resultats del testing amb les dues versions de la web. Durant la fase de llançament s’ha modificat l’arquitectura web segons els nous models que s’ha han incorporant el cataleg de productes.

Buyer persona Protege tus piños case study

Lliçons apreses

Una de les principals lliçons que s’ha après ha estat un biaix a nivell de disseny, s’havia pressupostat que al tractar-se d’un producte amb un ticket mig al voltant dels 100 €, el disseny de la web com més minimalista i simple faria destacar més el producte. Però durant els test en remot dels dos dissenys de la web, la majoria d’usuaris es van decantar per la proposta més tradicional d’ecomerce, també que no cal elaborar molt els wireframes per poder treure conclusions amb els usuaris.